Neuropædagogisk Fagpilot, Trin 2, henvender sig til dig, der har gennemført Neuropædagogisk Fagpilot Trin 1 indenfor de seneste fem år eller har viden og forudsætninger svarende hertil.

Målet med kurset er at give dig evnerne, modet og lysten til at omsætte neuropædagogisk teori til praksis.

Ved slutningen af kurset skal du opleve at kunne anvende den opnåede teoretiske viden og de præsenterede værktøjer til i samarbejde med kolleger at kunne analysere borgerens forudsætninger med henblik på et nyt blik på borgerens mulighed for trivsel, læring og udvikling.

Målet er, at kursisten efter endt uddannelse selvstændigt kan:

  • gennemføre en forudsætningsanalyse
  • trække relevante indsatsområder ud med øje for NUZO, trivsel og stressreducerende tilgang
  • kan opsætte mål og delmål indenfor kategorierne: Personalets tilgang, det fysiske miljø og borgerens læring og udvikling.

Kurset afvikles over fire moduler á to dage. Derudover indgår der et praksismodul, hovedsageligt henvendt til medarbejdere i Specialområde Hjerneskade. Praksismodulet ligger mellem modul 3 og 4.

Tid, sted og tilmelding

Første undervisningsdag er den 10. september 2019. Undervisning alle dage kl. 8.15-15.15.

Stedet er hos Specialområde Hjerneskade, Engtoften 5C, 8260 Viby J.

Se yderligere oplysninger og find link til tilmelding i Plan2Learn: Neuropædagogisk fagpilot, trin 2